Mødedato: 20-12-2013

Fusion mellem Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro

Resumé

Sagen vedrører Sparekassen Himmerland A/S’ overtagelse af Sparekassen Hobro. Transaktionen finder sted som en selskabsretlig fusion mellem Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro, med Sparekassen Himmerland A/S som det fortsættende selskab. Den fusionerede enhed vil efterfølgende operere under navnet Jutlander Bank. Sparekassen Himmerland A/S leverer traditionelle finansielle ydelser inden for privat, erhverv og investeringer og har 263 medarbejdere. Koncernen er også aktiv inden for udlejning af fast ejendom m.v. Sparekassen Hobro leverer traditionelle finansielle ydelser inden for privat, erhverv og investeringer og har 175 medarbejdere. Koncernen er også aktiv inden for udlejning og finansiering af fast ejendom samt leasing. Transaktionen medfører endvidere, at den fusionerede enhed efter det oplyste erhverver fælles kontrol med selskabet Amanah Kredit A/S, idet Sparekassen Hobro før transaktionen udøver fælleskontrol over selskabet sammen med den Jyske Sparekasse og Sparekassen Vendsyssel. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet