Mødedato: 19-09-2012

Fusion mellem Sparekassen Vendsyssel og Sparekassen Hvetbo A/S

Resumé

Fusionen vedrørte Sparekassen Vendsyssel og Sparekassen Hvetbo A/S. Fusionen gennemføres som en selskabsretlig fusion med Sparekassen Vendsyssel som fortsættende selskab. Sparekassen Vendsyssel har hovedsæde i Vrå og derudover 26 afdelinger i Nordjylland samt en afdeling i København. Sparekassen leverer ydelser indenfor privat, erhverv og investering og har ca. 300 medarbejdere. Sparekassen Hvetbo A/S har hovedsæde i Pandrup og har derudover 3 afdelinger i Nordjylland. Sparekassen leverer ydelser indenfor privat, erhverv og investering og har ca. 55 medarbejdere. Sparekassen Vendsyssel og Sparekassen Hvetbo A/S har i dag hver 50 pct. af aktierne i HSV Finans A/S, der ejer ejendomsadministrationsselskabet Hansen & Nøttrup. Som led i fusionen vil den fusionerede enhed overtage 100 pct. af aktierne i HSV Finans A/S. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet