Mødedato: 29-09-2004

Fusion mellem Statoil og Haahr

Resumé

Sagen vedrørte en fusion mellem Statoil og Haahr. Statoil anmeldte med virkning fra den 10. juni, at selskabet overtog Haahr Benzins aktiviteter inden for servicestationsvirksomhed. Fusionen vedrørte således Statoils overtagelse af Haahr, men overtagelsen indebar ikke, at Statoil opnåede en markedsandel, der kunne betegnes som dominerende, og kunne ikke antages at styrke en eventuel kollektiv dominans, hvorfor fusionen ikke kunne antages at skabe eller styrke en dominerende stilling, hæmme den effektive konkurrence betydeligt eller i øvrigt have nogen afgørende effekt på markedet i Danmark. Fusionen blev godkendt i medfør af Konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Tankstationer

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Servicestationsvirksomhed, herunder levering af drivmidler og udlån af materiel