Mødedato: 28-04-2004

Fusion mellem SuperGros A/S og Sam-Gros A/S

Resumé

Sagen vedrører SuperGros A/S’ overtagelse af SamGros A/S’ logistikfunktion. Begge selskaber er dagligvaregrossister. SuperGros leverer dagligvarer til bl.a. SuperBest, Spar, Prima og Rema 1000. Sam-Gros leverer dagligvarer til DK Benzinbutikkerne. Efter fusionen fortsætter Sam-Gros som kædekontor for DK Benzinbutikkerne. Konkurrencestyrelsen fandt, at fusionen ikke skabte eller styrkede en dominerende stilling, der bevirkede, at den effektive konkurrence blev hæmmet betydeligt. Fusionen kunne derfor godkendes, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2. Styrelsen lagde i sin afgørelse vægt på, at selv når det relevante marked blev afgrænset meget snævert til udelukkende at omfatte de åbne kæder, hvorved SuperGros efter fusionen ville have en markedsandel på ca. 45 %, ville SuperGros ikke være i stand til at handle uafhængigt på markedet.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Grossistmarkedet

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Opkøb af logistikfunktion hos konkurrerende dagligvarergrossist