Mødedato: 26-05-2005

Fusion mellem tre arbejdsmarkedspensionsselskaber

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem B&A Pension, HTS Pension og PKS Pension med HTS Pension som det fortsættende selskab. HTS Pension (Handels-, Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring A/S), B&A Pension (Bygge- og Anlægsbranchens Pensionsforsikring A/S) og PKS Pension (Pensionskassen for Kvindelige Arbejdere og Specialarbejdere) er arbejdsmarkedspensionsselskaber, der forvalter de midler, der indbetales i henhold til kollektive arbejdsmarkedsoverenskomster inden for de nævnte brancher. Derudover tilbyder selskaberne at forvalte forskellige former for frivillige indbetalinger fra medlemmerne, herunder supplerende indbetalinger fra førtidspensionister, indbetalinger til kapital- og ratepensioner samt overførsel af midler fra den Særlige Pensionsordning. Konkurrencestyrelsen vurderede fusionens virkninger både på det overordnede nationale marked for afsætning af livs- og pensionsprodukter og på et særskilt nationalt marked for afsætning af arbejdsmarkedspensionsordninger. På disse markeder ville det fortsættende selskab få en markedsandel på henholdsvis ca. 8 % og 18 %. Da der var flere konkurrenter på markederne med tilsvarende markedsandele, ville den konkurrencemæssige virkning af fusionen være relativt begrænset. På denne baggrund konkluderede Konkurrencestyrelsen, at fusionen ikke betydeligt hæmmede den effektive konkurrence på de angivne markeder, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke angivet

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Pension

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Livs- og pensionsprodukter. Investeringsforening