Mødedato: 20-03-2012

Fusion mellem vestjyskBANK og Aarhus Lokalbank

Resumé

Sagen vedrører en anmeldelse fra vestjyskBANK A/S (vestjyskBANK) om fusion med Aarhus Lokalbank Aktieselskab (Aarhus Lokalbank) med vestjyskBANK som det fortsættende selskab. VestjyskBANK har hovedsæde i Lemvig og har afdelinger i 20 byer, primært i Midt- og Vestjylland. VestjyskBANK leverer pengeinstitutydelser indenfor privat, erhverv og investering. Banken har 627 ansatte. Bankens hovedaktivitet er at udbyde bankprodukter til private kunder, erhvervskunder og institutionelle kunder samt offentlige virksomheder. Fusionen finder sted ved en ombytning af aktiekapital i vestjyskBANK og Aarhus Lokalbank med vestjyskBANK som det fortsættende selskab. Efter fusionen vil Finansministeriet besidde en kontrollerende andel af aktierne i den fusionerede enhed. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet