Mødedato: 24-03-2004

Fusionen mellem Elsam og NESA

Resumé

Transaktionen omfattede Elsams køb af NESA, herunder elektricitetsselskabet E2. Begge var aktive indenfor produktion og salg elektricitet, og selvom der ikke var noget direkte overlap mellem deres respektive produktions/forsyningsområde, fandt Konkurrencerådet alligevel fusionen betænkelig. Elsam var forud for fusionen en dominerende aktør på markedet for engroshandel med el, og uanset at Danmark var forbundet via elkabler til de omkringliggende lande, Norge, Sverige og Tyskland, var forbindelsernes kapacitet helt utilstrækkelige til at udsætte Elsam for det fulde konkurrencepres fra nabolandene. Fusionen ville reducere konkurrencepresset fra en vigtig konkurrent til Elsam, Energi E2. Elsam ville have tilskyndelse til ikke at konkurrere med Energi E2, fordi Elsam efter fusionen ville få en betydelig andel i E2’s indtjening. Energi E2 ville have en vis interesse i ikke at føre en aggressiv konkurrence mod sin største ejer. Der ville således være et mindre konkurrencepres på engrosmarkedet efter fusionen. Størrelsesordenen af det mindre konkurrencepres ville være afhængigt af kapaciteten på forbindelsen mellem Vest- og Østdanmark. Elsam ville endvidere som led i fusionen besætte formandsposten i Energi E2’s bestyrelse og derved få indsigt i E2 budadfærd. Konkurrencestyrelsens analyser af fusionens virkninger indikerede øgede udgifter for forbrugerne og virksomhederne med ca. 140-210 mill kr. om året, svarende til prisstigninger i engrosmarkedet på 1-3 pct. Fusionen kunne dog godkendes mod tilsagn om a) frasalg af kraftvarmekapacitet, b) afholdelse fra i en periode at foretage yderligere opkøb af krafvarmeværker samt c) afholdelse fra at indgå driftsasftaler med sådanne kraftvarmeværker. Derudover skulle der ske d) frasalg af ejerandele i et datterselskab samt e) ske etablering af et el-kabel mellem Fyn og Sjælland. I forhold til detailleddet blev der afgivet tilsagn om f) at gøre forbrugerprofilen for en række kunder tilgængelig på internettet samt g) at tillade at konkurrerende el-leverandører kunne overtage hele kundeforholdet. I 2006 (30(8-2006) blev der fremsat anmodning om forskellige justeringer af tilsagnene.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Anmodning om ændring af tilsagn afvist 30/8-06

Brancher

Energimarkedet

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Engrossalg af el (OTC og spot). Finansiel el. regulerkraft. Reservekapacitet. Salg af el til slutkunder