Mødedato: 23-03-2022

Geia Foods erhvervelse af enekontrol over Lauge Food Group

Resumé

Ved transaktionen erhverver Geia Food 100 pct. af aktierne i Lauge Food Group og opnår derved enekontrol over Lauge Food Group. Lauge Food Groups hovedaktivitet er salg af fødevarer til danske og nordiske detail- og cateringkæder samt industrielle kunder (såkaldte foodservice-kunder). For så vidt angår engrossalg af fødevarer til detailhandlen (supermarkeder) forhandler Lauge Food Group produkter inden for følgende kategorier: vin og spiritus, basisfødevarer, konserverede fødevarer samt frosne fødevarer. Geia Food, inklusive datterselskaber, er en fødevareleverandør til detailhandlen (supermarkeder) inden for bl.a. vin og spiritus, basisfødevarer, konserverede fødevarer samt frosne fødevarer primært i Danmark og i det øvrige Skandinavien. Geia Food er også leverandør af fødevarer til cateringkæder og industrielle kunder (foodservice-kunder). Geia Food erhvervede for nyligt Food Partners World 2022 ApS, inklusive datterselskaber, som er en leverandør til detailhandlen af ikke-alkoholiske drikkevarer og færdigretter inden for frisk frugt og grøntsager samt mælkeprodukter. Geia Food er ultimativt ejet af og kontrolleret af Triton Smaller Mid-Cap Fund II. Triton Smaller Mid-Cap Fund II er del af Triton, som kontrollerer en lang række porteføljeselskaber, herunder bl.a. All4Labels og IFCO, som leverer produkter og services blandt andet til fødevareindustrien. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant