Mødedato: 22-05-2023

Gjensidige Forsikring ASA’s erhvervelse af enekontrol over Sønderjysk Forsikring G/S’ Erhvervsportefølje

Resumé

Transaktionen indebærer, at Gjensidige erhverver enekontrol over Sønderjysk Forsikrings Erhvervsportefølje. Der er således tale om en fusion, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Gjensidige er et norsk baseret skadesforsikringsselskab med virksomhed i Baltikum, Sverige, Norge og Danmark. Gjensidige tilbyder sine kunder en bred vifte af forskellige skadesforsikringer til både private og erhverv samt kommuner og regioner. I Norge er Gjensidige også aktiv inden for bank, pension og opsparing, hvilket dog ikke er ydelser, som Gjensidige tilbyder i de øvrige lande, hvor Gensidige har aktiviteter. Sønderjysk Forsikring har aktiviteter indenfor forsikringsydelser. Sønderjysk Forsikring tilbyder en række forsikringer til private kunder, herunder eksempelvis indboforsikring, husforsikring, ulykkesforsikring, sundhedsforsikring, rejseforsikring, forsikringer til bil og andre transportmidler. Inden Transaktionen tilbød Sønderjysk Forsikring også en række forsikringer til erhvervskunder. Disse er en del af Erhvervsporteføljen, og efter Transaktionen vil Sønderjysk Forsikring kun udbyde private forsikringer. Erhvervsporteføljen består af 27 medarbejdere samt (i) samtlige af Sønderjysk
Forsikrings forsikringspolicer til erhvervskunder med forsikringsbehov inden for erhvervs- og arbejdsskadeprodukter, (ii) eventuelle privatforsikringspolicer, som de omfattede erhvervskunder tillige måtte have tegnet og (iii) specifikke erhvervsforsikringspolicer, som privatkunder måtte have tegnet. KFST godkendte fusionen på baggrund af en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant