Mødedato: 30-05-2018

GlobalConnect A/S’ erhvervelse af enekontrol over Nianet A/S

Resumé

Fusionen indebærer, at GlobalConnect erhverver enekontrol over Nianet, inklusive dets to helejede datterselskaber Fuzion A/S og Zen Systems A/S. GlobalConnect er et dansk selskab, kontrolleret af kapitalfonde med tilknytning til EQT. GlobalConnects er primært aktiv inden for engros- og detailsalg af bredbåndsforbindelser, via eget og lejet infrastruktur, hovedsagelig fiberinfrastruktur. Derudover er GlobalConnect aktiv inden for salg af housing-tjenester til virksomheder, som ønsker at få (dele af) deres IT-udstyr opbevaret i eksterne datacentre. Endeligt er GlobalConnect aktiv inden for salg af hosting-, cloud- og andre IT-løsninger. GlobalConnect sælger næsten udelukkende sine ydelser til større erhvervsdrivende. Nianet er et dansk selskab, der også sælger bredbåndsforbindelser til erhvervsdrivende på egen og lejet infrastruktur, hovedsageligt via fiberinfrastruktur. Nianets aktiviteter inden for engrossalg af bredbåndsforbindelser er dog relativt begrænsede. Nianet er derudover også aktiv inden for salg af housing-tjenester, samt inden for salg af hosting-, cloud- og andre IT-løsninger. Ligesom GlobalConnect henvender Nianet sig primært til større erhvervsdrivende. Parterne var derfor aktive indenfor i) engrossalg af bredbåndsforbindelser, både leased lines og internet access, ii) detailsalg af bredbåndsforbindelser, iii) salg af housing-tjenester samt iv) salg af hosting-, cloud- og andre IT-løsninger. Det var dog styrelsens vurdering, at salg af hosting-, cloud- og IT-løsninger ikke berøres af fusionen. Fusionen indebar en forøgelse af GlobalConnects markedsandele på alle de berørte markeder, og både markedsandele og HHI indikerede bekymringer. GlobalConnects største konkurrent var TDC, men da markedet ikke være præget af gennemsigtighed, var der ikke risiko for koordinerede virkninger. Derimod kunne der være risiko for ensidige virkninger på markedet for salg af housing-tjenester i Århus-området, da GlobalConnect her ville opnå markedsandele på 60-80%, HHI ville overstige 4000, og da Delta ville overstige 2000. Risikoen kunne dog adresseres via frasalg af Nianets 2 datacentre i Århusområdet (markedsandele 40-50%), således at GlobalConnect her alene ville beholde sine eksisterende 2 datacentre (markedsandele 20-30%). Fusionen blev herefter godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 e, stk 1, jf. § 12 c, stk. 1, jf. stk. 3, 1. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Tilsagn

Litra

§ 12e, stk 1, jf. 12c, stk. 1, jf. stk 3, 1.pkt.

Skadesteorier

Ensidige virkninger

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Udbuds, og efterspørgselsessubstitution, SSNIP