Mødedato: 21-06-2000

Go-Card ApS’ aftaler med cafeer og biblioteker

Resumé

Styrelsen har godkendt Go-Card ApS’ anmeldte standardaftaler med cafeer, biografer og biblioteker efter at aftalernes konkurrenceklausuler og eksklusivbestemmelser er ophævet. Styrelsen har meddelt Go-Card ApS at aftalerne jf. konkurrencelovens § 9 ikke falder ind under forbudet i § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Bog-card

Samhandeler

Ikke angivet