Mødedato: 26-04-2000

Godkendelse af aftaler om formidling af forsikringer

Resumé

Styrelsen fandt ikke anledning til at kritisere 2 samarbejdsaftaler indgået mellem ALKA og Arbejdernes Landsbank angående formidling af private skadesforsikringer og livsforsikringer. Styrelsen har i sin vurdering lagt vægt på aftalernes virkninger på markedet for henholdsvisskadesforsikringer og livs- og pensionsforsikringer. De bruttopræmieindtægter, som ALKA årligt får tilført gennem aftalerne med Arbejdernes Landsbank, udgør væsentligt under 1 promille af desamlede årlige bruttopræmieindtægter på de respektive markeder. Som følge heraf var de uegnet til at påvirke konkurrencen negativt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. § 9

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke angivet