Mødedato: 18-02-2013

Godkendelse af Coromatic Group ABs overtagelse af Atek Teknik A/S

Resumé

Sagen vedrører Coromatic Group AB’s erhvervelse af Atek Teknik A/S. Ved transaktionen erhverver det svenske selskab Coromatic Group AB via sit danske selskab CM Interessenter ApS fuld kontrol over Atek Teknik A/S ved køb af 100 pct. af aktierne i Atek Teknik A/S fra PA Smith ApS. Coromatic Group AB er et svensk selskab, der er aktivt i Danmark gennem datterselskaberne Coromatic A/S og Scanpocon A/S. Coromatic Group AB’s aktiviteter på det danske marked omfatter levering af driftssikkerhed, der sikrer strømforsyning og fysiske IT-miljøer, primært datacenterløsninger samt strøm- og nødstrømsløsninger bestående af UPSenheder, generatorer, DC-enheder og batterier til kraftværker, telekombranchen, hospitaler og anden tungere industri. Coromatic Group AB kontrolleres af EQT Expansion Capital II, som indgår i EQT-gruppen af kapitalfonde. Atek Teknik A/S’ hovedaktiviteter omfatter levering af forskellige UPSenheder samt produktion/installering af generatorer. Herudover beskæftiger Atek Teknik A/S sig med levering af konsulentbistand til analyse, design, implementering og forebyggende vedligeholdelse af datacenterløsninger samt med salg af batterier især til alarmanlæg. Atek Teknik A/S ejes af PA Smith ApS. Styrelsen afgrænsede det relevante geografisk marked til ikke snævrere end Danmark. Begge selskaber var inden fusionen aktive på markedet for fysisk IT-sikkerhed. Styrelsen fandt, at dette marked kunne opslittes i 4 markedssegmenter, hvor begge virksomheder var aktive på 3 af dem. Styrelsen vurderede, at markedspositionen på de overlappende markedssegementer ikke ville forskydes væsentligt af fusionen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant