Mødedato: 18-01-2013

Godkendelse af WDI og Jeudan

Resumé

Fusionen vedrørte William Demant Invest A/S’ opnåelse af de facto enekontrol med Jeudan A/S. Jeudan A/S er Danmarks største børsnoterede ejendoms-og servicevirksomhed med fokus på investering i, drift af og udlejning af kontor-, bolig- og detailejendomme hovedsagligt i København, suppleret med en bred vifte af ejendomsrelaterede service-, bygnings- og rådgivningsydelser i tilknytning til selskabets ejendomme. WDI er et helejet datterselskab af William Demants og Hustru Ida Emilies Fond (Oticon Fonden) og en del af William Demant-koncernen, som består af Oticon fonden og dets tilknyttede datterselskaber og aktiviteter, herunder børsnoterede William Demant Holding A/S og dets datterselskaber, der udvikler, producerer og sælger produkter og udstyr til hjælp for menneskers hørelse og kommunikation inden for følgende 3 forretningsområder: (i) høreapparater, (ii) diagnostiske instrumenter og (iii) personlig kommunikation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant