Mødedato: 27-11-2002

Grovvarefusion I

Resumé

Den 7. august 2002 indgik et konsortium med 8 virksomheder i grovvarebranchen en aftale med Korn- og Foderstofkompagniet (KFK) om at overtage KFKs aktiviteter i Danmark om at købe og opssplitte KFK’ aktiviteter mellem disse. Som følge heraf skulle konsortiets opkøb ikke anmeldes eller vurderes. Det skulle alene de efterfølgende køb. Heraf var alene DLGs overtagelse af KFKaktiver anmeldelsespligtig. De involverede selskaber omsatte en række varer, hvoraf de vigtigste var korn og andre vegetabilske produkter, foder til svin, kvæg og fjerkræ, gødning, pesticider og andre hjælpemidler til landbruget. Transaktionen ville skabe en problematisk markedsstyrke, men Konkurrencerådet så dog begrænset risiko for en udnyttelse af kunderne, idet disse (landmændene) også var ejere. Derimod så rådet en risiko for en markedsafskærmning på en række markeder. DLG afgav derfor tilsagn om frasælge to store anlæg i Høng, nord for Slagelse (som DLG ejede i forvejen) og i Horsens (som i dag ejes af KFK, men som DLG efter konsortieaftalen skulle overtage). Endvidere ville DLG afholde sig fra at tinglyse konkurrenceklausuler ved fremtidige salg af produktions- og lageranlæg mv. DLG forpligtede sig herudover til – senest 2002 – at sælge sine aktier i Hedegaard A/S, som er DLGs største konkurrent i Nordjylland (DLG ejer i dag 22% af aktierne i Hedegaard). DLG måtte ikke forinden forøge sin ejerandel og heller ikke udnytte stemmeretten til sine aktier. Yderligere tilsagn omfattede at give mindre konkurrenter adgang til fortsatte samlaster, dvs.fælles transport af fx foderstoffer i andre lande, der fragtes til Danmark med skib, og i den sammenhæng adgang til at losse skibe på DLGs terminal i Århus Havn. Endelig ville DLG sælge sine andele af andre virksomheder, hvor der var risiko for begrænsning af konkurrencen, herunder Alfax, som handler med tørret grønt, og KFKs kulaktiviteter. DLG indgik i juni 2003 en købsaftale (og en produktionsaftale) med Sydsjællands Andels Grovvareforening (SAG) om salg af Høng, hvilket blev fremlagt til Konkurrencerådets orientering i august 2003.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Brancher

Salg af grovvare

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

SSNIP