Mødedato: 23-02-2011

Grovvarefusion III

Resumé

Transaktionen omfattede Danish Agro a.m.b.a, Danmark næststørste grovvareselskabs opkøb af konkurrenten Nordjysk Andels Grovvareforening a.m.b.a, forsyningsselskaberne Vilomix Holding A/S, Scanola A/S, Scanfedt A/S, Nordic Seed A/S, Nordic Seed International A/S og selskaberne Dan Aller Holding A/S og Baltic Agro Holding A/S. Der var i princoppet tale om to separate fusioner, hvor de horisontale fusioner bestod af overtagelsen af Nordjysk Andels Grovvareforening samt overtagelsen af Aller Mølle A/S, der er en del af Dan Aller Holding A/S, mens de vertikale fusioner består i erhvervelsen af enekontrol over de øvrige selskaber. Konkurrencerådet fandt, at de horisontale fusioner medfører konkurrencemæssige betænkeligheder i form af øget risiko for stiltiende koordinering mellem Danish Agro og konkurrenten DLG. Derudover vurderes nogle af de vertikale fusioner at give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af såvel ensidig som stiltiende koordineret input-afskærmning. Fusionen kunne dog godkendes mod tilsagn om a) frasalg af produktionsfaciliteter i Roust og Nordensko samt b) opretholdelse af leveringer og ikke-diskriminerende vilkår.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ensidige virkninger og koordineret virkninger

Brancher

Grovvare

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

SSNIP