Mødedato: 10-02-2010

GT Linien A/S under konkurs mod DSB (dom om erstatning)

Resumé

Rederiet GT-Linjen var gået konkurs i 1987, og et krav på betaling af havneafgifter for 3,9 millioner var anmeldt som et simpelt krav i konkursboet. Efterfølgende blev det ved Højesterets dom af 20. april 2005 fastslået, at de opkrævede afgifter havde været i strid med bl.a. artikel 102 TFEU, og en erstatning på DKK 10 millioner blev tilkendt til konkursboet svarende til den uberettigede betaling for perioden januar 1985 til februar 1987. Rederiet havde dog tillige et forældet krav for perioden fra juni 1982 til januar 1985, hvilket konkursboet efter rederiet ønskede at benytte til modregning i det anmeldte konkurskrav. Højesteret afviste, at der kunne ske modregning.

Myndigheder

Dom

Regler

kl § 11

Udfald

erstatning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke angivet

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet