Mødedato: 20-04-2005

GT-Linien (erstatning)

Resumé

Sagsøger GT Linien havde været offer for en række havneafgifter, der af EU-Domstolen var bedømt som diskriminerende og i strid med artikel 102 TFEU. Allerede som følge heraf skulle der ske tilbagebetaling, idet der i øvrigt ikke var sket overvæltning heraf. Tabet blev på baggrund af rekonstrurerede regnskaber skønsmæssigt fastsat til DKK 10 millioner. Højesteret mente endvidere ikke, at der var sket noget skyldnerskifte og fastholdt erstatningsansvaret hos den oprindelige skyldner.