Mødedato: 20-12-2022

Handelsselskabet NCG 2 A/S’ erhvervelse af enekontrol over Autonorden A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Handelsselskabet af NCG 2 A/S (“Handelsselskabet”) erhverver samtlige aktiver, aktiviteter og rettigheder tilhørende Autonorden A/S (“Autonorden”) med undtagelse af IT-software. Med transaktionen erhverver Terminalen A/S (“Terminalen”) derved enekontrol over Autonorden ved køb af aktiverne i Autonorden via Handelsselskabet. KFST gokendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant