Mødedato: 27-09-2006

HedeDanmark a/s (tidligere Hedeselskabet) ophæver konkurrenceklausul i samarbejdsaftaler med underentreprenører

Resumé

Styrelsen havde modtaget en klage over de vilkår, som Hedeselskabet anvender i sine samarbejdsaftaler med underentreprenører, der udfører opgaver for Hedeselskabets kunder inden for naturpleje. Hedeselskabet havde pålagt sine underentreprenører på Sjælland, som betingelser for samarbejde, at overholde konkurrenceklausuler. Hedeselskabet oplyste, at det med bestemmelserne blandt andet ønskede at undgå, at underentreprenører, der udfører arbejde for Hedeselskabet, forsøgte at overtage kunder i løbende kontraktsforhold. Dette kan i sig selv være et beskyttelsesværdigt hensyn; men det er konkurrenceretligt stærkt betænkeligt med de øvrige forsøg på at begrænse konkurrencen fra underentreprenører. Det gælder både ved nye arbejdsopgaver for eksisterende kunder og ved opgaver for nye kunder. Dette har styrelsen meddelt Hedeselskabet. Hedeselskabet, som pr. 1. maj 2006 har ændret navn til HedeDanmark a/s, har nu meddelt, at det er ophørt med at anvende konkurrenceklausuler i sine samarbejdsaftaler med underentreprenører. HedeDanmark har sendt brev til sine faste samarbejdspartnere om, at tidligere meddelte vilkår for samarbejdet er trukket tilbage. På denne baggrund har styrelsen meddelt HedeDanmark a/s og klager, at den ikke finder anledning til at foretage sig yderligere i sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§7, stk. 2, 2. pkt.

Brancher

Naturpleje

Samhandeler

Ikke angivet