Mødedato: 21-09-2015

Heidelberg-Cement Sweden AB’s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding A/S

Resumé

Sagen vedrører HeidelbergCement Sweden AB’s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. Transaktionen omfattede, at HeidelbergCement erhvervede 60 pct. af aktierne i Contiga med tilhørende datterselskaber og derved opnåede enekontrol. HeidelbergCement er et svensk aktieselskab, hvis datterselskaber bl.a. er aktive inden for produktion og salg af præfabrikerede betonprodukter, grå cement, betontilslagsmaterialer samt færdigblandet beton i Nordeuropa. I Danmark er HeidelbergCement blandt andet aktiv via DK Beton A/S, som producerer og sælger færdigblandet beton, og DK Cement A/S, som importerer og sælger grå cement. HeidelbergCement eksporterer også i mindre grad grå cement fra deres produktion i Tyskland til Danmark. Endelig eksporter HeidelbergCement i mindre grad højkvalitets betontilslagsmaterialer til Danmark. Contiga er et norsk aktieselskab, der fungerer som holdingselskab for Contiga-koncernen. Contiga er aktiv inden for bl.a. produktion, udvikling og salg af præfabrikerede betonprodukter samt stålstrukturer til brug for kommercielle, private og offentlige bygninger. Contiga er aktiv i Danmark via Contiga Tinglev A/S, som blandt andet producerer og sælger præfabrikerede betonprodukter. Fusionen skabte ikke nogle horisontale overlap mellem parterne men alene en vertikal forbindelser mellem HeidelbergCement og Contiga, idet præfabrikerede betonprodukter produceres ved anvendelse af hovedsagligt gråcement og betontilslagsmaterialer. Markedet for færdigblandet beton er desuden potentielt nært beslægtet til markedet for præfabrikerede betonprodukter, idet færdigblandet beton ligeledes produceres ved anvendelse af gråcement og betontilslagsmaterialer. På baggrund af en markedsundersøgelse og parternes oplysninger, herunder særligt parternes markedsandele og fraværet af økonomisk incitament til afskærme markedet, fandt KFST dog, at den vertikale forbindelse var uproblematisk. Ej heller fandt KFST en risiko for konglomeratvirkninger. Fusionen blev herefter godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt.

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Cement

Samhandeler

Ikke relevant