Mødedato: 20-05-2016

HeidelbergCement AG indirekte erhverver enekontrol i Mibau Holding GmbH.

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem HeidelbergCement AG og Mibau Holding GmbH. Transaktionen indebar, at HeidelbergCement AG gennem selskaberne Heidelberger Sand und Kies GmbH og Norbetong A/S erhvervede enekontrol med Mibau Holding GmbH. HeidelbergCement-koncernen havde hidtil haft fælles kontrol i Mibau Holding GmbH. HeidelbergCement koncernen er aktiv inden for bl.a. produktion og salg af præfabrikerede betonprodukter, grå cement, betontilslagsmaterialer samt færdigblandet beton globalt. Mibau Holding GmbH er leverandør af mineralske byggematerialer fra Skandinavien og er aktiv i Danmark via sit danske datterselskab Stema Shipping A/S inden for produktion og salg af betontilslagsmaterialer. Parterne har derved aktiviteter i to på hinanden følgende omsætningsled, hvor betontilslagsmaterialer indgår i produktionen af både præfabrikerede betonprodukter og færdigblandede betonprodukter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Beton produkter

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

produktion og salg; af præfabrikeret betonprodukter, grå cement, betontilslagsmaterialer samt; færdigblandet beton globalt. Produktion og salg af betontilslagsmaterialer