Mødedato: 30-08-2007

Henvendelse til Statsforvaltningerne om manglende overholdelse af reglerne for beregning af fritvalgspriser på ældreområdet i en række kommuner

Resumé

Konkurrencestyrelsen oplyste, at Konkurrencerådet havde behandlet en række sager vedrørende en række kommuners manglende overholdelse af beregningsreglerne for fritvalgspriser på ældreområdet siden indførelsen af fritvalgsordningen. I en lang række af sagerne havde rådet ikke mulighed for at gribe ind, idet konkurrencelovens § 11 b gav rådet stærkt begrænsede muligheder for at skride ind. I stedet valgte konkurrencemyndighederne at rette henvendelse til Statsforvaltningerne med henblik på at sikre overholdelsen af reglerne. Efter ændringen af bestemmelsen 1. juni 2007 har Konkurrencerådet fået bedre mulighed for at gribe ind i fremtidige sager.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte