Mødedato: 15-12-2010

Herlev Kommunes priser for praktisk hjælp og personlig pleje

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at Herlev Kommune havde handlet regelstridigt ved, ikke at havde haft indberegnet elevudgifter i beregningen af timeprisen for fritvalgsydelserne i 2009, til trods for at den kommunale leverandør havde afholdt udgiften, hvorved kommunen havde handlet i strid med Socialministeriets vejledende udtalelse af 14. december 2006. Desuden kunne styrelsen konstatere, at kommunen ikke havde anvendt samme princip for indregning af elevudgifter som for indregning af elevernes leverede tid. Styrelsen besluttede, at såfremt Herlev Kommunen ændrede beregningsmodellen for beregning af praktisk hjælp og personlig pleje i 2009, ville sagen ikke forfølges videre.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte