Mødedato: 18-12-2009

Herning Kommunes prissætning af praktisk og personlig hjælp

Resumé

Konkurrencestyrelsens undersøgelse af Herning Kommunes prissætning for fritvalgsydelser i henhold til serviceloven viste, at kommunens prissætning i 2007-09 ikke levede op til de krav, der var fastsat i serviceloven. Herning Kommune havde derfor tilsendt en efterreguleringsopgørelser for 2007 og 2008 således at prissætningen var i overensstemmelse med loven. Efterreguleringen ville medfører en betalingsforpligtelse overfor de private leverandører. Sagen blev lukket endelig i 2010.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant