Mødedato: 11-03-2011

Hillerød Forsyning Holding AS køber Hillerød Kraftvarmeværk

Resumé

Fusionen vedrørte Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Kraftvarmeværk. Transaktionen gennemføres som en aktivitetsoverdragelse af samtlige aktiver og aktiviteter vedrørende Hillerød Kraftvarmeværk og den nordgående varmetransmissionslinje fra Vattenfall A/S til Hillerød Forsyning Holding A/S, der er ejet af Hillerød Kommune. Hillerød Forsyning Holding A/S er ejet af Hillerød Kommune og er moderselskab i en koncern, der beskæftiger sig med aktiviteter inden for affaldshåndtering, vandforsyning, varmeforsyning og spildevandsforsyning. Hillerød Forsyning Holding A/S har fem datterselskaber, der står for driften inden for de respektive forsyningsområder. Hillerød Kraftvarmeværk er et decentralt værk, der producerer varme, som sælges til Hillerød Varme A/S, Værløse Varmeværk A.m.b.a. og Farum Fjernvarme A.m.b.a. De tre aftagere videresælger varmen til husstande i de tre byer. Varmen transmitteres via en nordgående linje til Hillerød og via en sydgående linje til Farum og Værløse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Energimarkedet

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

a) Produktion af fjernvarme b) engrossalg af elektricitet