Mødedato: 06-07-2009

Hjørring Kommunes priser for fritvalgsydelser i 2008

Resumé

Ved Konkurrencestyrelsens undersøgelse af priserne for Hjørring Kommunes fritvalgsydelser i 2008 foranlediget af et ønske om en revurdering fra den private leverandør Blæksprutten Pleje & Omsorg Hjørring ApS fandt styrelsen ikke, at sagen havde afdækket objektive grunde til at fastslå med sikkerhed eller skønsmæssigt påvise, at Hjørring Kommune havde fastsat fritvalgspriserne for lavt. Undersøgelsen viste dog, at Hjørring Kommune ikke havde beregnet den leverede tid til brug for prisfastsættelsen i 2008 korrekt, idet kommunens stikprøvemålinger kun var gennemført i en del af kommunes hjemmepleje og ikke i hele hjemmeplejen. Kommunen havde endvidere heller ikke overholdt fristen for efterbetaling til den private leverandør. Dog så styrelsen ikke anledning til at skride ind, da efterbetalingen var sket. Styrelsen fandt herefter ikke grund til at foretage sig yderligere i sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

kl § 11a

Skadesteorier

Statsstøtte