Mødedato: 18-11-2013

HOFOR’s køb af Amagerværket fra Vattenfall A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion, hvorved HOFOR Forsyning Holding P/S FORBRUGLRSTYRLLSW overtager det centrale kraftvarmeværk Amagerværket fra Vattenfall A/S. Den anmeldte transaktion består i, at HOFOR Forsyning Holding P/S (HOFOR) køber Amagerværket af Vattenfall A/S (Vattenfall). Vattenfall A/S er et datterselskab til Vattenfall AB, der ejes 100 pct. af den svenske stat. HOFOR Forsyning Holding P/S er en del af HOFOR-koncernen, der er ejet af flere forskellige kommuner. Koncernens kerneområde er fjernvarme, vand, spildevand, bygas, fjernkøling samt opførsel af vindmøller. Transaktionen indebærer, at HOFOR Forsyning Holding P/S overtager samtlige aktiver og aktiviteter vedrørende Amagerværket. Vattenfall A/S er et datterselskab til Vattenfall AB, der ejes 100 pct. af den svenske stat. HOFOR Forsyning Holding P/S er en del af HOFOR-koncernen, der er ejet af flere forskellige kommuner. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant