Mødedato: 30-09-2009

Høreapparatproducenternes vilkår om internetsalg

Resumé

Sagen vedrørte høreapparatproducenternes vilkår om internetsalg. Disse var Oticon A/S, Bernafon A/S samt Widex A/S . Styrelsen modtog en henvendelse fra en forhandler om, at producenterne ikke ville levere apparater til ham, såfremt han fortsat udbød disse til salg via internettet. Forhandleren gjorde bl.a. gældende, at høreapparatproducenternes reaktion skyldtes, at de ønskede at begrænse mulighederne for parallelimport og derved hindre, at forbrugere kunne drage nytte af andre lande udnyttede prisforskelle mellem lande. Producenterne har imidlertid understreget, at de ikke forbyder internethandel eller parallelimport. For at tydeliggøre dette har de derfor over for deres forhandlere præciseret, at der ikke er hindringer for salg af høreapparater via internettet, forudsat forbrugerne tilbydes personlig tilpasning af apparatet. Styrelsen lukkede klagesagen, jf. konkurrencelovens § 14, stk. 1, nr. 4

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Opfølgninger

Nej

Litra

§14, stk. 1, nr. 4

Brancher

Høreapparat

Samhandeler

Ikke angivet