Mødedato: 04-05-2017

Hornsyld Købmandsgaard A/S’ erhvervelse af enekontrol over Nielsen & Smith A/S

Resumé

Transaktionen omfattede Hornsyld Købmandsgaard A/S erhvervelse af Nielsen & Smith A/S. Hornsyld Købmandsgaard A/S driver grovvarevirksomhed inden for traditionel grovvarehandel, herunder produktion og salg af færdigfoder til svin, kvæg og fjerkræ samt produkter relateret til planteavl, bl.a. såsæd, gødning og planteværn. Endvidere opkøbte Hornsyld Købmandsgaard A/S korn hos landmænd samt indgår i en række indkøbssamarbejder inden for blandt andet gødning og planteværn via sit medejerskab af Agro Danmark A.m.b.A. Nielsen & Smith A/S drev aktiviteter inden for især salg af såsæd, gødning, planteværn og handel med korn. Hornsyld Købmandsgaard A/S var primært aktiv i Jylland og på Fyn, mens Nielsen & Smith A/S primært var aktiv på Sjælland. Idet fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den på baggrund af en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Grovvarevirksomhed

Samhandeler

Ikke relevant