Mødedato: 18-02-2019

Icon Hairspa

Resumé

Retten i Næstved har idømt hårproduktgrossisten Icon Hairspa A/S en bøde på 1.000.000 kroner for at overtræde konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser. En ledende medarbejder har fået en personlig bøde på 100.000 kroner. Sagen begyndte i 2016, da en forhandler henvendte sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med materiale, der viste, at der kunne være tale om en overtrædelse af konkurrenceloven. Konkurrencerådet besluttede herefter at sagen skulle anmeldes l Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der efterforskede sagen. Byrettens dom blev stadfæstet af landsretten 10/12-2019.