Mødedato: 12-01-2015

IK VII Funds erhvervelse af kontrol med Meyers A/S og Løgismose A/S

Resumé

Transaktionen omfattede IK Invest B.V.’s erhvervelse af enekontrol over Meyers A/S og Løgismose A/S. Der var således tale om to separate overdragelser reguleret i separate overdragelsesaftaler, som var gensidigt betingede af hinanden. Transaktionerne blev dog behandlet som én samlet fusion. Løgismose A/S forestår produktion og import af mejeriprodukter og andre typer fødevarer gennem Løgismose Mejeri og Fødevarer A/S. Selskabet importerer og sælger vin og delikatesser gennem Løgismose Vin og Delikatesser A/S og driver desuden restauranterne Falsled Kro og Kong Hans Kælder. Løgismose A/S er leverandør til detailhandlen, ligesom produkterne sælges fra egne butikker. Meyers A/S har aktiviteter inden for kantinedrift/catering, café/kaffebar, take away, produktion og salg af mel og kornprodukter, handel med fødevarer, gastronomisk teambuilding/kogekurser samt restauranterne Studio, Almanak og Meyers Spisehus. Meyers A/S er leverandør til detailhandlen, ligesom der sælges direkte til forbrugerne gennem Meyers Deli og Meyers bageri. KFST fandt ikke, at fusionen gav anledning til indsigelser, hvorefter den blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant