Mødedato: 23-02-2000

Ikast Kommune anmeldt lejekontrakt indgået med Telia Mobile

Resumé

Sagen vedrørte en uopsigelig lejekontrakt for Ikast Kommune (udlejer), der gjaldt i 10 år fra lejemålets ikrafttræden. Konkurrencestyrelsen fandt, at den af dem indgåede lejekontrakt indeholdte konkurrencebegrænsninger, der faldt ind under forbuddet i konkurrenceloevns § 6, stk. 1. Parterne meddeltes en ikke-indgrebserklæring i medfør af samme lovs § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet