Mødedato: 20-12-2000

Ikke indgrebs erklæring til Dansk Slagtefjerkræs vedtægter

Resumé

Styrelsen havde i medfør af konkurrencelovens § 9 meddelt Dansk Slagtefjerkræ, at foreningens vedtægter ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvorfor der ikke var grundlag for at udstede påbud i medfør af konkurrencelovens § 6, stk. 4.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Fjerkræ

Samhandeler

Ikke angivet