Mødedato: 31-01-2001

Ikke-indgrebs erklæring til Swedane Crop Protection

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt en aftale om oprettelse af Swedane Crop Protection (SCP) mel-lem Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) og Svenske Lantmännen Riksförbund (SLR) en ik-ke-indgrebs erklæring i medfør af konkurrencelovens § 9. DLG er grovvareleverandør til danske landmænd og havde i 1999 en omsætning på ca. 9 mia. DDK. SLR er grovvareleverandør til sven-ske landmænd. SLR havde i 1999 en omsætning på ca. 9,7 mia. SEK. Ved aftalen har DLG og SLR i ligeligt ejerskab (50/50) etableret SCP med det formål at foretage indkøb af planteværn til parter-nes forbrug. I aftalen er indeholdt et forbud mod at indkøbe planteværn udenom SCP. SCP havde i 1999 en omsætning på 475 mio. kr. Ved afgørelsen har styrelsen lagt vægt på, at aftalen ikke be-grænser konkurrencen i Danmark mærkbart. Parterne har aftalt et forbud mod indkøb udenom SCP. Dette begrænser ikke tredjemands handlefrihed, idet tredjemand er henholdsvis aftagere og andre indkøbsselskaber på det danske marked, og SLR er efter styrelsens oplysninger hverken aktuel eller potentiel konkurrent på det danske marked. Aftalen kan tidligst opsiges 31. december 2001 og der-efter med ét års varsel til 31. december. Det skal vurderes ud fra at samarbejdet er nystartet. Det kan begrunde en lidt længere uopsigelighed til start. Samtidig skal det også tages i betragtning, at sam-arbejdet ikke anses for at have konkurrencebegrænsende virkninger for tredjemand på det danske marked.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§9

Brancher

Landbrug

Samhandeler

Ikke angivet