Mødedato: 29-11-2000

Ikke-indgrebserklæring til aftale vedrørende foder til kvæg (aflatoxin)

Resumé

Sagen vedrørte en aftale indgået mellem DAKOFO, DLA, Landsudvalget for Kvæg og Mejeriforeningen. Styrelsen har i medfør af konkurrencelovens § 9, meddelt Mejeriforeningen, at aflatoxin-aftalen ikke falder ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvorfor der ikke er grundlag for at udstede påbud i medfør af konkurrencelovens § 6, stk. 4.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Kvægfoder

Samhandeler

Ikke angivet