Mødedato: 29-11-2000

Ikke-indgrebserklæring til handlingsplan for bekæmpelse af salmonella i slagtekyllingeproduktionen

Resumé

Styrelsen har i medfør af konkurrenceloven meddelt Det Danske Fjerkræråd en erklæring om ikke-indgreb i aftalen om handlingsplan for bekæmpelse af salmonella i slagtekyllingeproduktionen. Handlingsplanen vurderes ikke at falde ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvorfor der ikke er grundlag for at udstede påbud i medfør af konkurrencelovens § 6, stk. 4.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Slagteri

Samhandeler

Ikke angivet