Mødedato: 29-09-2004

Ikke-indgrebserklæring til samarbejdsaftale mellem Gazelle Service A/S, Statoil Gazelle A/S og VVS-installatører

Resumé

Sagen vedrørte en anmeldelse fra Naturgas Fyn I/S af en samarbejdsaftale mellem Gazelle Service A/S, Stat-oil Gazelle A/S og VVS-installatører om en fælles serviceordning vedrørende gasfyrservice. Aftalen var et resultat af et samarbejde mellem gasselskabet Statoil og det tidligere regionale forsyningsselskab Naturgas Fyn. Naturgas Fyn havde etableret et 100 pct. ejet serviceselskab Gazelle Service A/S, der stod for den egentlige administration af serviceaftalerne. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at samarbejdsaftalen indeholdte bestemmelser, der faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Styrelsen meddelte således en erklæring om ikke-indgreb i henhold til konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forsyning (Naturgas)

Samhandeler

Ikke angivet