Mødedato: 18-12-2002

Ikke pligt til anmeldelse af fusion mellem Tulip Food Company og GØL

Resumé

Sagen vedrørte en fusion mellem Tulip Food Company (ejet af Danish Crown) og GØL. GØLs hovedaktiviteter består i fremstilling og salg af pålæg (primært tørrede pølser/salami/spegepølser) og komponenter til færdigretter (pepperoni/pizza toppings), leverpostej og hotdog-pølser mv. Fusionen var ikke anmeldelsespligtig.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

% anmeldelse

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Madvarer

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Fremstilling og salg af kødpålæg, samt komponenter til fædigretter.