Mødedato: 29-08-2006

Indkøb af foderfedt gennem Scanfedt – påbud

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt en aktionæroeveresnkomst anmeldt af Scand fedt betænkelig i henhold til konkurrencelovens § 6 og EF art. 81. Aktionæroverenskomsten indeholdte bestemmelse om købspligt for aktionærerne, der var omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, dog blev den fritaget, jf. § 8, stk. 1. I materialet tilsendt styrelsen var en hensigtserklæring, der indholdte også en bestemmelse om markedsdeling vedlagt. Denne fandt styrelsen stred med konkurrencelovens § 6, stk. 1 og EF art. 81. Betingelserne i konkurrencelovens § 8, stk. 1 var ikke opfyldt for hensigtserklæring. Konkurrencestyrelsen udstedte påbudt til aftaleparterne om at ophæve den pågældende bestemmelse i hensigtserklæringen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§16, stk. 1, jf. § 6, stk. 4, 1. pkt.

Brancher

Landbrug (foder)

Samhandeler

Ikke angivet