Mødedato: 22-06-2005

Indkøbsforening må ikke forhindre medlemmers salg på Internettet

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at indkøbsforeningens A/S El-Salgs forbud mod aktionærernes markedsføring af eneforhandlingsprodukter på internettet, stred imod KL § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2. Konkurrecestyrelsen mente ikke at det gjorde nogen forskel, at forbudet alene gjaldt særlige eneforhandlings- og højprofilprodukter. Konkurrecestyrelsen udstedte derfor påbud, og da A/S El-Salg straks efterlevede dette, blev sagen ikke behandlet yderligere.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. § 6, stk. 2, nr. 2

Brancher

Hårde hvidevarer

Samhandeler

Ikke angivet