Mødedato: 30-01-2002

Indkøbsforeningers brug af udbud

Resumé

En indkøbsforening i grossistleddet spurgte i sagen Konkurrencestyrelsen, om der kunne være konkurrenceretlige problemer ved at anvende udbud i forbindelse med foreningens indgåelse af leverandøraftaler. Styrelsen fandt, at der ikke ville være væsentlige konkurrenceretlige problemer forbundet med, at den pågældende indkøbsforening eller andre indkøbsforeninger anvendte en udbudsprocedure ved indgåelse af leverandøraftaler. Som udgangspunkt ville styrelsen ikke gribe ind, hvis udbudene medførte at indkøbspriserne blev reduceret i forhold til de gældende på daværende tidspunkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Grossist

Samhandeler

Ikke angivet