Mødedato: 02-09-2013

Indskærpelse om ikke at aftale billetpriser med konkurrenter

Resumé

Efter at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fik kendskab, om en række aftaler en sportklub havde indgået med andre sportsklubber, som omhandlede prisen for billetter til sportsklubbens udekampe, indskærpede styrelsen overfor parterne, at en aftale vedr. priser imellem virksomheder på samme omsætningstrin var i strid med KL § 6. Prisaftalerne var begrundet i hensynet til sportsklubbens tilskuer, idet de andre sportsklubber havde haft hævet billetprisen til netop denne klubs udekampe, da efterspørgelsen til disse var større end ved andre kampe.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1

Samhandeler

Ikke angivet