Mødedato: 04-05-2018

Indskærpelse om ikke at fastsætte bindende videresalgspriser II

Resumé

Sagen udsprang af materiale, som KFST indhentet i februar 2012 i forbindelse med en kontrolundersøgelse. Materialet gav styrelsen en formodning om, at der foregik prisstyring på et marked for detailsalg af kameraer og tilbehør hertil. KFST indskærpede, at det som udgangspunkt skal være op til den enkelte forhandler at fastsætte sine detailpriser over for sine kunder, men foretog ikke yderligere. Sagen er formentlig udløber af et større sagskompleks i lyset af den lange sagsbehandling. Det er dog uklart hvilket sagskompleks samt hvordan de øvrige sager blev lukket.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

kl. § 6

Udfald

Indskærpelse

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Prisstyring