Mødedato: 19-12-2013

Indskærpelse om ikke at udveksle informationer om priser samt om ikke at aftale deling af kunder

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde modtaget en klage over konkurrencebegrænsning på markederne for planteværn, gødning, foder og premix, og gennemførte en kontrolundersøgelse den 29. januar 2013. Materialet, fremskaffet her, indikeret at der havde fundet en vis dialog sted mellem virksomheden og dens konkurrenter, herunder om priser og kunder samt muligvis priskoordinering og kunde/markedsdeling. Styrelsen fandt dog ikke tilstrækkelig grundlag for at åbne en sag og valgte i stedet at udstede en indskærpelse. Det er uklart hvorfor KFST samme dag udsendte to identiske udtalelser, alene forskellige i forhold til overskriften.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Indskærpelse

Opfølgninger

Nej

Brancher

Planteværn

Samhandeler

Ikke angivet