Mødedato: 08-05-2014

Indskærpelse om konkurrenceforvridende støtte i form af kommunal garantistillelse

Resumé

På baggrund af en henvendelse fra Statsforvaltningen blev Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gjort bekendt med, at en kommune havde indestået for en garanti på et aktieopkøb ved lån for en forening. Statsforvaltningen var kommet frem til, at denne adfærd var i strid med lovgivningen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt, at dette kunne udgøre ulovlig statstøtte i strid med KL § 11 a, men valgte efter omstændighederne, herunder at forholdet var afsluttet, ikke at forfølge sagen yderligere.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

ikke oplyst

Produktmarkeder

ikke oplyst