Mødedato: 08-03-2013

Indskærpelse til brancheforening om ikke at udsende vejledende priser til medlemmerne

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærpede overfor en brancheforening, at det udgjorde en alvorlig overtrædelse af konkurrencelovens § 6, at forsøge eller på anden måde tilskynde til prisuniformering hos medlemmerne. Indskærpelse kom på baggrund af, at det fremgik af foreningens hjemmeside, at foreningen havde til formål at ensrette medlemmernes priser samt at foreningen i forbindelse med den årlige generalforsamling, udsendte prisanbefalinger til medlemmer, baseret på det seneste års anbefalede priser øget med forbrugerindekset.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Samhandeler

Ikke angivet