Mødedato: 24-09-2013

Indskærpelse til brancheorganisationer for motorkøretøjer om garantier og årlige kontroleftersyn

Resumé

På foranledning af en klage fra brancheorganisationen for bilværksteder (CAD), om en konkurrencebegrænsende adfærd fra en række bilimportører i forbindelse med deres rustgennemtæringsgarantier/karosserigarantier og lakgarantier, indskærpede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overfor bilimportørerne, at aftale i konkurrencerettens forstand som kunne hæmme konkurrence ikke var tilladt. I det konkrete eksempel skulle bilimportørerne opfordre deres autoriserede værksteder til at stille krav om, at kunden skulle fremmøde personligt, hvilket afskar de ikke autoriserede værkssteder i, at kunne udfører reparationer der krævede kontroleftersyn. Såfremt der forelå en aftale om dette, ville det kunne være en skærpende omstændighed ved en senere afgørelse, at indskærpelsen ikke var fuldt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Motorkøretøj

Samhandeler

Ikke angivet