Mødedato: 28-08-2013

Indskærpelse til Bygge- og Boligforeningen af 1938 vedrørende konkurrenceforvridende støtte fra Hjørring Kommune.

Resumé

Efter en henvendelse vedrørende en mulig ulovlig anvendelse af et offentlig tilskud indskærpede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overfor Bygge- og Boligforeningen af 1938, at såfremt tilskuddet fra Hjørring Kommune gik til inddækning af et underskud ved cafédrift, ville dette være i strid med KL § 11 a. Det var på daværende tidspunkt ikke afklaret, om dette var tilfældet, hvorfor styrelsen ikke ville foretage sig yderligere.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej