Mødedato: 02-05-2013

Indskærpelse til detailkæder om overvæltning af gebyrer på internationale kreditkort

Resumé

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen var blevet opmærksom på, at to detailkæder, der bestod af selvstændige butikker, havde enten anbefalet eller givet instruks til butikkerne om at overvælte gebyret på internationale kreditkort på kunderne. Styrelsen valgte derfor at udsende en indskærpelse til to detailkæder om, at en anbefaling eller instruks til butikkerne om om at overvælte gebyret på internationale kreditkort på kunderne, ville blive betragtet som koordinerende adfærd og samordnet praksis, og ville derfor være i strid med Konkurrencelovens § 6. Ved indskærpelsen henviste styrelsen til Konkurrencerådets afgørelse af 25. maj 2005, hvor rådet fandt at en samordning af overvæltningen af dankortgebyrer på forbrugerne skulle sidestilles med en prisfastsættelse. Indskærpelse kom efter ændringen af Bekendtgørelsen om gebyrer ved internationale betalingsinstrumenter, hvilket gjorde det muligt for butikkerne at overvælte gebyret til kunderne. Selve overvæltningen ville derfor ikke være i strid med KL § 6, kun såfremt det blev betragtet en samordnet praksis.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej